Hobby

Blog

RSS not configured

Facebook
RSS

Problemy z ubezpieczeniami OC?

Komentowanie nie jest możliwe
lis - 11 - 2015
admin

Będąc sprawcą wypadku w co niektórych sytuacjach jednostka gospodarcza ubezpieczeniowa będzie zdołała żądać od nas zwrotu sumy wypłaconego odszkodowania poszkodowanemu. Nie zawsze okupione oc broni nas przed płaceniem za szkody, jakie wyrządziliśmy i trzeba o tym nie zapominać. Spieniężone poszkodowanemu zadośćuczynienie z oc będziemy musieli oddać ubezpieczycielowi, kiedy okaże się, że szkodę wyrządziliśmy naumyślnie oraz wprawnie. Wtenczas również nie ma co czekać na benefia samochód zastępczy. Również w wypadku, gdy prowadziliśmy samochód pod wpływem alkoholu oraz używek, jednostka gospodarcza ubezpieczeniowa ma prawo chcieć zwrotu kwoty, jaką spieniężyła poszkodowanemu z oc. Inną sprawą, kiedy będziemy musieli oddać pieniądze jest prowadzenie pojazdu bez uprawnień. To jednakże zależy również, z jakiej przyczyny pomimo nie posiadania prawa jazdy prowadziliśmy pojazd. Jeżeli taka jazda konieczna była, bo staraliśmy się uratować czyjeś życie, tężyznę fizyczną lub ewentualnie mienie, bądź kiedy ścigaliśmy osobę, jaka naturalnie popełniła przestępstwo, ubezpieczyciel nie będzie żądał od nas zwrotu spieniężonego poszkodowanemu w wypadku odszkodowania z oc. Tu pomaga odpowiednie mtu zgłoszenie szkody telefon. Jeżeli pozostaliśmy ranni w wypadku, którego to nie my byliśmy sprawcami, powinniśmy domagać się od ubezpieczyciela sprawcy odszkodowania z polisy oc. Musimy nie zapominać, że takie odszkodowanie z oc obejmuje zarówno szkody materialne jak i te na zdrowiu. I nie powinniśmy wyłącznie podróżować pojazdem, jaki uległ wypadkowi – wówczas należałoby wypełnić AXA Direct zgłoszenie szkody. Oc obejmuje również szkody wyrządzone w czasie wsiadania i wysiadania z wehikułu, a też załadunku oraz rozładunku tego pojazdu. Powinniśmy jednak pamiętać, że to na nas spoczywa obowiązek udowodnienia powstałych szkód i ich wielkości.

Comments are closed.