Hobby

Blog

RSS not configured

Facebook
RSS

Projekty inwestycyjne Lublin

Komentowanie nie jest możliwe
maj - 18 - 2015
admin

Polska dopiero raczkuje na rynku innowacji. Dla porównana w Stanach Zjednoczony co roku raportowanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak istotne dla naszego kraju jest raportowanie patentów. Co to w ogóle jest patent? Dla firmy to dokument stwierdzający, że dany wymysł jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to następne miejsca pracy. Gorąco zapraszamy – szkolenia dofinansowane Lublin. Na co można przeznaczyć dotacje unijne? Na przykład na pokrycie kosztów zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego bądź na węszcie procedury unieważnienia patentu jeśli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą również być przekazane na wszystkie opłaty urzędowe, których w czasie zgłaszania patentu jest dość mnóstwo. Pomiędzy innymi: tłumaczenie pism, wydatki spraw sądowych. Istotnym argumentem na pozytyw jest to, że wnioski wolno zgłaszać w trybie ciągłym. Co świadczy, że nie ma wyznaczonych terminów oraz konkursów. Jedna firma może zgłaszać parę wniosków o patentowe dotacje. Optymalna suma dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Śladowa 2 tysiące.

Comments are closed.