Hobby

Blog

RSS not configured

Facebook
RSS

taneczne stroje

Komentowanie nie jest możliwe
gru - 5 - 2016
admin

Każdy z nas wie, czym jest taniec, zdoła go rozpoznać, zatańczyć jak także podać jego reprezentatywne przymiotniki. Taniec zauważamy na ulicy, w telewizji, na przyjęciach i w wielu innych miejscach. Z tańcem mamy również do czynienia w teatrze. Taniec w teatrze wykorzystywany jest w musicalach, które stały się w ostatnich latach niezmiernie atrakcyjne. W nich pojawiają się mażoretki. Musical to muzyczna sztuka, która powiła się w drugiej połowie XIX wieku. Na początku własnego istnienia nie miała kolosalnej popularności niemniej jednak w miarę upływu czasu zdobyła dużą popularność. Musical to połączenie tańca, śpiewu i scen, w których aktorzy w nim występujący wypowiadają wskazane kwestie. Jednak autorzy musicali zaczęli odchodzić od scen mówionych oraz ograniczali się tylko do śpiewu. W dzisiejszych czasach w musicalu używa się rożnego typu tańce, np. balet, taniec dzisiejszy, hip hop jak również rożne gatunki muzyczne jazz, muzykę idealną oraz dużo innych. Spośród wielu popularnych musicali na ekscentryczną uwagę zasługują: Grease, Chicago, Upiór w operze.

Comments are closed.