Hobby

Blog

RSS not configured

Facebook
RSS

Transport logistyka

Komentowanie nie jest możliwe
paź - 24 - 2016
admin

Logistyka jest formułowana jako zbiór środków i metod pomocnych aby przeprowadzić organizację firmy, lub też usługi, przede wszystkim w dyscyplinie dystrybucji. W aspekcie firmy jest wiele definicji słowa logistyka, która rozwinęła się od logistyki wojskowej do współczesnego pojęcia sztuki oraz techniki, które zajmują się organizacją przepływu towarów, energii i wiadomości. Logistyka jest posadą w handlu – zobacz transport spedycja. Czynności logistyczne tworzą system, który jest połączeniem między produkcją a rynkiem, które oddzielone są w pewnych momentach i odległością. Logistyka w przedsiębiorstwach pokrywa zarządzanie i planowanie aktywności działów zakupów, produkcji, przewozu, składowania, utrzymania i dystrybucji. Logistyka w firmach jest każdym ruchem oraz magazynowaniem, który ułatwiłby przepływ towarów z punktu zakupu surowców do punktu ich konsumpcji, a również przepływ wiadomości, jakie wprawia się w ruch, oraz mające na celu danie konsumentowi stosowny poziom usług za roztropną cenę. Jest także częścią zarządzania łańcuchem dostaw. Logistyka jest częścią zarządzania łańcucha dostaw, która planuje, wprowadza oraz sprawdza wydajny przepływ materiałów i magazynowanie artykułów, a też informację powiązaną z nimi od miejsca podstawowego do miejsca docelowego, oraz mająca na celu zaspokoić potrzeby kontrahentów. Logistyka jest obowiązkiem kolektywu pracowniczego, skierowana na zagwarantowanie działań projektowania i kierowania transferu towarów, wiadomości i finansów, od miejsca początkowego do miejsca docelowego.

Comments are closed.